AFT - Atractory Field Therapy (Terapie přitahovacích polí)


A4M - Akupunktura pro mysl

 
Je tomu již pět let, kdy Dr. R. Kurt Ebert, doktor klinické neuropsychologie v Pensylvánii v USA, poprvé přijel k nám do republiky a představil svoji metodu AFT – Atractor Field Terapie/Terapii přitahovacích polí. Tato metoda se prolíná s vědou a metafyzikou a pomáhá při léčení nemocí prací s meridiánovou energií (poklepy na meridiánové body)  a změnou myšlení (pomocí afirmací a odpuštění). Doktor Ebert vytvořil série poklepů na běžné nemoci a psychické problémy. V součinnosti s nimi používá techniky k čištění mysli. K identifikaci myšlenkových pochodů slouží svalový test a následně používá afirmace k přeprogramování mysli. Je to způsob, jak   měnit navyklé vzorce našeho chování – naše myšlenky, emoce, jednání – tedy naše zaběhnuté energetické vzorce, které nás dovedly do nemoci. „Odpojuje“ nás tedy od negativních energetických kanálů, které jsou nad úrovněmi našeho vědomí, přeladí naši mysl a pomůže tak změnit naše automatické reakce na životní situace.

Jde o nové progresivní techniky, které se prolínají s vědou a metafyzikou.

Pochopit princip těchto metod znamená porozumět tomu, co jsou přitahovací pole. AFT říká, že za našimi reakcemi na životní události a tím, co dává význam našim zkušenostem, jsou naše přesvědčení, jejichž důsledkem je navyklé či očekávané chování. Každá událost, akce, emoce či nemoc má své energetické pole. Jejich souhrn tvoří energetický kontext, neboli úroveň vědomí. V podstatě přitahujeme jen ta energetická pole, která odpovídají stavu mysli. Nemoc je tak vnímána jako deformace energetických vzorců. Chceme-li se uzdravit, musíme tyto vzorce rozpoznat a změnit. Tím měníme energii, která je  generována způsobem našeho myšlení a můžeme tím následně měnit stav nemoci.

Proč to tak funguje? Navyklé způsoby myšlení a reakcí vytvářejí opakované energetické vzorce v nervových sítích mozku. Příkladem deformovaných energetických vzorců je stres. Tyto  vzorce energie nás „nalaďují“ a ovlivňují a postupně narušují meridiánové toky v našich tělech.

Čínská medicína po tisíciletí pracuje na propojení mysli a těla pomocí energie meridiánů a stimulací akupunkturních bodů. Stimulace se dá docílit více způsoby. Techniky přitahovacích polí používají metodu manuálního poklepu na určité meridiánové body nebo stimulací těchto bodů elektromagnetickou energií specifických frekvencí.

Současné výzkumy ukazují, že když stimulujeme akupunkturní bod, zaktivuje se  určitá nervová síť, a ta aktivuje naše myšlení. Předpisy AFT a A4M tak pomáhají obrátit a normalizovat narušené energetické vzorce, které jsou zdrojem nemocí.

Používají techniku testování pomocí svalu na určování energetických vlivů a k vedení během ošetření. Zásadní pro pochopení zdrojů našeho myšlení a životních zkušeností je pak Hawkinsova mapa vědomí.

 

Autorem metody je neuropsycholog Dr. Kurt Eberta z USA.  Přednáší na předních amerických univerzitách, předsedá odborným radám a na základě svých studií a přispění objevů v oblasti kvantové fyziky, biologie, akupunktury, psychologie a dalších oborů, přinesl tuto objevnou metodu pomáhající k nastolení zdraví.

 

Zajímá Vás Víc?

Napište mi svůj dotaz a já Vám ráda odpovím. Či byste se rádi objednali?

Vyhledávání

Novinky a Články

Přihlaste se k odběru novinek a článků ze světa alternativního léčení:

Individuální studium Numerologie

Více zde >

Naplánované kurzy

V této rubrice nejsou žádné články.

© 1950 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode