Cesta do mé hlavy

08.08.2017 15:16

Problémem současné medicíny je její materialistické pojetí.
Nebere v úvahu komponenty, se kterými pracuje alternativní medicína,
jakými jsou vědomí, mysl, životní energie, jemnohmotná těla. Materialistický
přístup pracuje jen s fyzickým tělem. Bolí vás něco? Tak to utlumíme,
vyřízneme, nahradíme... (i když mnohdy zaplať pán bůh za to).

Někdy se na mne obracejí klienti s tím, abych jim
pomohla a poslala jim energii. A nejsou to žádní esoterici. Kupodivu to
fungovalo i tehdy, když jsem večer v dohodnutou dobu na to zapomněla. Ráno
mi klientka nadšeně volala,  že se jí
v uvedenou hodinu velmi ulevilo a děkovala mi. Ještě štěstí, že přes
telefon neviděla moje uzardělé zahanbení, že jsem na to zapomněla.  Vůbec se nepovažuji za zázračného léčitele,
ale o to víc hledám odpovědi na některé jevy. Jakoby vesmír zaznamenal moje a
její přání...

V dubnové Nové Regeně z tohoto roku mne zaujal
článek Františka Kouby Náš vliv na dění kolem nás. Uvádí se v něm pokus
kvantových biologů Vladimíra Poponina a Petra Garjajeva, který prováděli na
ruské Akademii věd. Jednalo se o pokus, při němž byly pozorovány fotony -
kvantové částice v nádobě ve vakuu. Tyto částice byly uvnitř naprosto
neuspořádané. Avšak při vložení lidského DNA do tohoto prostoru se tyto chaotické
částice uspořádaly do pravidelných formací. Naprosto překvapivé bylo, že tyto
formace fotonů zůstaly v tomto uspořádání i po vyjmutí DNA.

Dalším pokusem, který prováděl Dr. Backster a Dr. Jeffrey
Thompson, bylo přesvědčit se, jestli hraje nějakou roli vzdálenost
v komunikaci buněk a člověka a jeho oddělené tkáně. Při pokusu bylo za
použití přesných atomových hodin dokázáno, že projevená emoce člověka ovlivnila
v ten samý okamžik i odebraný vzorek jeho tkáně. Pokusy pokračovaly při
zvětšující vzdálenosti několika stovek kilometrů a ukázalo se, že při emočních
změnách člověka jsou reakce vzdálené odebrané tkáně v ten samý okamžik
totožné.

Pokus prováděný institucí Heart Math  bylo výzkumníky Glenem Reinem a Rollinem
McCratym dokázáno, že lidské emoce mají přímý vliv na naše DNA a to jak  soustředěnou vůlí, bezpodmínečnou láskou tak
i specifickou představou molekuly DNA.

Je to důkaz  existence
zdroje, kvantové energie, která spojuje cokoli se vším ostatním ve světě i
celém vesmíru. Naše DNA nám umožňuje přístup k těmto energiím, na jejichž
vlnách se nesou emoce. Můžeme to nazývat božstvím nebo vesmírným zdrojem. Pokud
v sobě najdeme sílu napojit se na kvantové pole, tedy vědomou inteligentní
mysl neboli zdroj, dostáváme se do role spolutvůrce s neskutečnými
možnostmi. K tomu, aby tato možnost nastala, je třeba víc  než běžný stav vědomí. Je třeba změněného
stavu vědomí. Dostat se do prostoru, tedy tam, kde se dějí "zázraky", vyžaduje
změnit mysl. Často se vracím k Ekhartu Tollemu.  Moc přítomného okamžiku, Nová země a další
jeho díla se mi stala návodem, jak k tomu dojít. Hlavní jeho myšlenkou je,
že hlas ega neustále narušuje přirozený stav těla, kterými jsou zdraví a
pohoda. Téměř každý člověk žije pod neustálým tlakem nikoliv proto, že je ohrožen
vnějšími faktory, ale spíše tlakem vlastní mysli.

Vlivem těchto informací jsem také zcela pochopila, proč a jak
funguje "léčení světlem". Nabízím svým klientům, aby v klidu, třeba večer
před usnutím, si představili, že hluboko ve vesmíru je bod, ze kterého
k nim přichází léčivé světlo. Že si tímto světlem mají prosvítit bolavou
či postiženou oblast, aby s nádechem přijímali toto světlo a
s výdechem si představovali, že to špatné - bolest či tmavá místa - je
opouští a prosvětlují se. Někdy i pociťovaná silná bolest jakoby zázrakem
ustoupila.

Kvantová fyzika, kvantová medicína, kvantová psychologie,
kvantová biologie... nové vědní obory a přinášejí stále nové poznatky a důkazy,
že základní složkou naší reality není hmota, ale vědomí.  Že jsou to naše buňky, které přijímají
informace a na jejich základě se dějí zásadní změny. Že  vše začíná v naší hlavě

Fyzik Amit Goswami k tomu říká: aby se kvantová možnost
mohla stát realitou, je zapotřebí víc než běžný stav vědomí. Je třeba změněného
stavu vědomí. Proto čím jasnější a barevnější představu máme a čím větší emoci
do ní vložíme, tím větší účinek to bude mít.

Vyhledávání

Novinky a Články

Přihlaste se k odběru novinek a článků ze světa alternativního léčení:

Individuální studium Numerologie

Více zde >

Naplánované kurzy

V této rubrice nejsou žádné články.

© 1950 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode